Siebert & Wassink

Teamleider Wonen

Initiatiefrijk, verbindend, daadkrachtig

Reacties welkom

Functieprofiel

Onze opdrachtgever, Sité Woondiensten, is een woningcorporatie gevestigd in Doetinchem. Sité is de aanspreekbare verhuurder: zij zetten maximaal in op maatwerk en sluiten aan bij de wensen en ideeën van bewoners. Sité werkt nauw samen met collega woningcorporaties, waarbij de samenwerking met Wonion in Ulft nog een stapje verder gaat. Dit vooral op het gebied van ICT, verhuur- en vastgoedontwikkeling en -beheer. Voor de verhuur geldt dat Sité en Wonion werken met één teamleider voor beide organisaties. Deze teamleider stuurt het team Wonen bij Sité aan (20 medewerkers) en het team Wonen bij Wonion (6 medewerkers). De huidige Teamleider Wonen zet een nieuwe loopbaanstap, waardoor er een vacature is ontstaan voor een gedreven en ambitieuze teamleider Wonen die het aandurft om twee teams binnen twee organisaties aan te sturen. De verdeling is circa 24 uur bij Sité en 12 uur bij Wonion.

Verantwoordelijkheden

 • Leidinggeven aan het team Wonen van Sité en het team Wonen van Wonion (zoals woonmakelaars, wijk- en complexbeheerders, wijkconsulenten en administratief medewerkers wonen)
 • Sturen op en verantwoordelijk voor de resultaten en doelen van de teams Wonen
 • Geven van heldere kaders en de juiste richting, passend binnen de visie en koers van de organisaties
 • Stimuleren van de ontwikkeling, creativiteit en de zelfregie van medewerkers
 • Zorgdragen voor optimale, doelmatige en efficiënte klantprocessen
 • Inzetten op verdere digitalisering van processen en bedrijfsvoering
 • Bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van teams, onder andere gericht op de thema’s leefbaarheid en klantgerichtheid
 • Stimuleren van verbinding en samenwerking met andere afdelingen
 • Gesprekspartner voor externe partijen en samenwerkingspartners zoals gemeenten en zorgpartijen, met name bij organisatie overstijgende vraagstukken
 • Rapporteren aan de Manager Strategie, Wonen en Vastgoedontwikkeling

De functie van teamleider Wonen is een prachtkans voor een gedreven kandidaat met een eigentijdse manier van leidinggeven. Je draagt bij aan de realisatie van een flinke ambitie als het gaat om het klaarmaken van woningen voor de toekomst. Duurzaamheid en werken volgens de principes van The Natural Step zijn hierbij het uitgangspunt. Deze opgave vraagt behalve van de medewerkers van Vastgoed ook een forse inzet van de afdeling Wonen om de projecten mede in goede banen te leiden. De belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn de juiste match tussen vraag een aanbod van sociale huurwoningen, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen met zorg en nieuwe woonconcepten. Daarbij past maatwerk, persoonlijk in gesprek zijn en samen optrekken met huurders, bewonersorganisaties en partners.

Wij vragen

 • HBO+/WO werk- en denkniveau
 • Ervaring in een leidinggevende rol
 • In staat om situationeel leiding te geven en medewerkers te laten excelleren
 • Kennis van en inzicht in klantomgevingen en sterke affiniteit met woonvraagstukken
 • In staat om een netwerk op te bouwen, duurzame relaties te verbinden en Sité extern te vertegenwoordigen
 • Type: verbinder, initiatiefrijk, netwerker, enthousiasmerend, daadkrachtig en toegankelijk

Bedrijfsomschrijving

Sité is een woningcorporatie met ongeveer 7.800 woningen in de gemeenten Bronckhorst en
Doetinchem. Sité vindt het belangrijk dat iedereen goed kan wonen in Doetinchem en in Bronckhorst. Daarom gaan zij voor goede en betaalbare woningen, voor mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien. Sité onderscheidt zich door maximaal in te zetten op maatwerk en door aan te sluiten bij de wensen en ideeën van bewoners. Dit vraagt een manier van handelen die start bij wat mensen willen en niet bij wat de organisatie denkt dat goed voor ze is.

Werkzaam zijn in de centrumgemeente Doetinchem vraagt om een extra inzet in het sociaal domein; kwetsbare mensen willen vanwege het aanbod aan zorg en voorzieningen graag in deze centrumgemeente wonen. In Bronckhorst spelen andere kwesties: hier neemt de bevolking nu al af en is het de kunst om de kernen leefbaar te houden. Sité draagt bij aan de opgaven in deze gemeenten en de regio. Mensen staan centraal in al het werk van Site.

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink Personeelsadvies is door Sité Woondiensten gevraagd hen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en verzorgt derhalve de werving- en selectieprocedure voor de Teamleider Wonen.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Els Birkenhäger, Manager Strategie, Wonen en Vastgoedontwikkeling bij Sité. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0314 - 37 57 59. Voor vragen over de procedure bel je met Joris Wassink, van Siebert & Wassink. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 25 04 60 70.

Reageren op deze functie kan tot en met donderdag 24 mei 2018 via onderstaande sollicitatiebutton.

De eerste gesprekken worden gevoerd op 30 mei en 1 juni 2018 op het kantoor van Siebert & Wassink. De vervolggesprekken bij Site vinden plaats op 5 juni 2018.
Wij streven ernaar om de procedure voor 1 juli 2018 af te ronden. De functie van Teamleider Wonen kent een maximaal salaris van € 5.000,- bruto per maand. De CAO Woondiensten is van toepassing. Je gaat een arbeidsovereenkomst aan met Site, waarbij jouw expertise en managementvaardigheden eveneens ingezet worden bij Wonion.

Informatie over Sité Woondiensten vind je op www.swd.nl
Informatie over Wonion vind je op www.wonion.nl

Locatie

Doetinchem

Publicatiedatum

08.05.2018

Contactpersoon

Joris Wassink

Meer details
Match criteria
Regio
 • Oost Nederland
 • Regio Achterhoek
Functiegroep
 • Teamleider
 • Commercie / Klantcontact
Opleidingsniveau
 • HBO
 • WO
Dienstverband
 • Vast contract
Selectieadviseur
Joris Wassink
Werk telefoon:
(0544) 352 743