Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Lid Raad van Commissarissen

met nauwe betrokkenheid bij de stad Almelo

Functieprofiel

Onze opdrachtgever, Sint Joseph, is al bijna 100 jaar een vooraanstaande woningcorporatie in Almelo. Sint Joseph realiseert zich als geen ander dat de corporatiewereld sterk in beweging is en dat vraagt om een organisatie die hier adequaat en tijdig op anticipeert. Met het aanstellen van een nieuwe bestuurder in 2018 is er een hernieuwde koers ingezet onder het motto “Samen gaan we voor kwaliteit”. De organisatie staat voor een fase waarin actuele thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid in nauwe afstemming met huurders, samenwerkingspartners en de maatschappij verder vorm moeten worden gegeven. Dit alles met de focus op kwaliteit; kwaliteit van woningen, dienstverlening, organisatie, samenwerken en kwaliteit van buurten en wijken. In het ondernemersplan “Samen voor de stad” staat dit helder beschreven (klik op: ondernemingsplan).

De belangrijkste focus van de RvC is erop toezien of Sint Joseph voldoet aan haar maatschappelijke taken en in het bijzonder aan haar primaire doelstelling: adequate huisvesting bieden aan personen die aangewezen zijn op maatschappelijke huisvesting. De RvC van Sint Joseph bestaat uit vijf leden. Samen vormen deze toezichthouders een uitgebalanceerd team, waarbij de RvC-leden elkaar aanvullen en versterken. Er is een mooie balans tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector. Van de RvC-leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Bij het houden van toezicht is de RvC gebonden aan de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties, waar de RvC zich aan heeft geconformeerd.

Voor de vacante positie binnen de RvC zoeken wij een generalistisch ingesteld persoon die sterk verbonden is met Almelo en weet wat de aantrekkingskracht en de uitdagingen van de stad zijn.

Verantwoordelijkheden

 • Houden van toezicht op het behalen van de (primaire) doelstellingen van de corporatie
 • Toetsen of door het vastgestelde beleid van de bestuurder de genoemde doelen en resultaten bereikt worden, de identiteit en continuïteit van de corporatie behouden blijft en risico’s beheerst c.q. beperkt zijn en blijven
 • Toezicht houden op het functioneren van de bestuurder, de aan de corporatie verbonden rechtspersonen en de organisatie
 • Fungeren als klankbord voor de bestuurder

Wij vragen

 • Een academisch werk- en denkniveau
 • Een brede maatschappelijke belangstelling voor en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen op bestuurlijk niveau
 • Affiniteit met de (regionale) volkshuisvesting en maatschappelijke trends en deze weten te vertalen naar gevolgen voor de organisatie en de sector
 • Zeer nauwe betrokkenheid bij de stad Almelo en algemene interesse in de lokale samenleving en de positie van de huurders
 • Het eigen netwerk aan te wenden voor ondersteuning van de bestuurder en de organisatie
 • Onafhankelijkheid en authenticiteit door scherp je mening en oordeel te formuleren, soms tegendraads en altijd met ‘een rechte rug’
 • Overtuigingskracht en besluitvaardigheid met een brede, generalistische inslag
 • Een persoon met de eigenschappen/competenties: alert, effectief, reflecterend, gericht op samenwerken, verfrissend, analytisch, eigentijdse visie, kritisch, open vizier

Wij bieden

 • Een interessante RvC-positie binnen een evenwichtige en laagdrempelige RvC
 • Een toezichthoudende positie bij een corporatie met stevige uitdagingen de komende jaren
 • Een organisatie met loyale en betrokken medewerkers en een inspirerende bestuurder

Bedrijfsomschrijving

Woningstichting Sint Joseph te Almelo is een middelgrote woningstichting met ongeveer 5.500 wooneenheden in haar beheer en verhuurt daarnaast garages, parkeerplaatsen, kantoorpanden en winkelruimten. Sint Joseph wil betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen bieden aan mensen uit de doelgroep in de gemeente Almelo, Dinkelland en Wierden. Comfortabel wonen wordt zo mogelijk voor iedereen.

De betrokkenheid bij de samenleving van Sint Joseph is groot. Als maatschappelijk beheerder hebben zij oog en oor voor hetgeen er leeft. Binnen de kaders van wet- en regelgeving neemt Sint Joseph daarbij haar verantwoordelijkheid. Ook vindt er overleg plaats met andere partijen en probeert Sint Joseph door middel van samenwerking de maatschappelijke thema's te agenderen.

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink is door Sint Joseph gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in strategie en organisatieontwikkeling en verzorgt de werving- en selectieprocedure voor het Lid RvC.

Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 27 mei 2019. De eerste gesprekken worden gevoerd door Joris Wassink van Siebert & Wassink op 5 en 6 juni 2019. De eerste gesprekronde bij Sint Joseph is gepland op 13 juni 2019 en de tweede gesprekronde op 25 juni 2019.

De benoeming van het nieuwe RvC-lid van Sint Joseph vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Neem voor meer informatie contact op met Joris Wassink van Siebert & Wassink. Of stuur uw sollicitatie naar: info@siebertwassink.nl.

t: 053 – 480 35 50
m: 06 – 250 460 70

Locatie

Almelo

Publicatiedatum

06.05.2019

Contactpersoon

Joris Wassink

Zo komt ‘alles op z’n plek’

Direct na je sollicitatie krijg je van ons een bevestiging dat jouw reactie op de vacature correct is ontvangen. Uit de sollicitaties maken we binnenkort een zorgvuldige eerste selectie. Je ontvangt van ons bericht of we je direct uitnodigen voor een verdiepend interview of nu nog niet.

We willen netjes omgaan met het vertrouwen dat je ons geeft en zullen daarom alleen tijd en aandacht van je vragen, wanneer dat een serieuze kans op succes voor jou oplevert.

Voorsorteren op de toekomst