Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Lid Raad van Commissarissen

Ondernemende kandidaat met bevlogenheid voor de energietransitie

Functieprofiel

Onze opdrachtgever, Cogas, is actief als regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente en een deel van Salland. Cogas draagt zorg voor ontwikkeling, aanleg, onderhoud en beheer van de netwerken voor elektriciteit, (hernieuwbare) gassen, (duurzame) warmte en telecommunicatie. De organisatie realiseert zich als geen ander dat de wereld waarin zij actief is sterk in beweging is en dat vraagt om een organisatie die hier doelmatig en tijdig op anticipeert.

De raad van commissarissen (RvC) van Cogas bestaat uit een vijftal leden, allen met een eigen aandachtsgebied en expertise. De RvC ziet toe op de werkzaamheden van de bestuurder van de Cogas-groep. Het directieteam van Cogas bestaat, naast de bestuurder/algemeen directeur, uit een directeur transitie en een directeur operatie. Het toezicht ligt in het bijzonder op de realisatie van de doelstellingen van Cogas, de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming, de interne systemen voor de risicobeheersing en controle, de financiële verslaggeving en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert de RvC als klankbord voor de bestuurder en vervult de RvC in deze de rol van werkgever. Uit zijn midden heeft de RvC twee permanente commissies samengesteld: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Deze commissies bereiden, voor wat betreft hun aandachtsgebieden, de besluitvorming van de RvC voor.

De RvC is divers samengesteld en kent een open, transparante en informele wijze van omgaan met elkaar. De leden zijn gewend de zaken bij de naam te noemen en elkaar positief kritisch aan te spreken. Cogas is een structuurvennootschap. Op basis hiervan heeft de RvC ruimere bevoegdheden, zoals goedkeuringsrechten ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en het benoemen en ontslaan van de bestuurder. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen Cogas. Cogas heeft 9 publieke aandeelhouders, bestaande uit de gemeenten in het verzorgingsgebied waarin zij actief is.

Verantwoordelijkheden

De RvC is in algemene zin verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Integraal toezicht houden op het beleid van Cogas en de algemene gang van zaken binnen de organisatie
 • Toetsen of door het vastgestelde beleid van Cogas de genoemde doelen en resultaten bereikt worden en risico’s beheerst c.q. beperkt zijn en blijven
 • Als formeel werkgever toezicht houden op het functioneren van de bestuurder
 • Fungeren als klankbord voor de bestuurder, vooral ten aanzien van de uitvoering van het strategisch beleid
 • Onderhouden van relaties met interne en externe stakeholders


Het aan te stellen RvC-lid is op voordracht van de ondernemingsraad en heeft de volgende, specifieke verantwoordelijkheden:

 • Onderhouden van de interne contacten, voornamelijk met de ondernemingsraad
 • Inbrengen van expertise aangaande omvangrijke en complexe (infrastructurele) projecten, waarbij advisering over (mogelijke) risico’s een onderdeel is
 • In staat om vanuit ondernemerschap te kijken naar strategische keuzes voor Cogas
 • Beschikken over een actief en relevant netwerk in Oost-Nederland

Wij vragen

 • HBO / Academisch werk- en denkniveau
 • Geloven in de missie, visie en doelstellingen van Cogas
 • Kennis van omvangrijke (infrastructurele) projecten
 • Bewezen ondernemerschap met een brede, generalistische inslag
 • Verbondenheid met de regio Twente / Salland en beschikken over een waardevol netwerk
 • Affiniteit met (de complexiteit van) de energietransitie, met de technische en maatschappelijke ontwikkelingen daarin
 • In staat om de hoofdlijnen van het totale bedrijfsbeleid van Cogas te beoordelen
 • Vermogen en houding om de algemeen directeur terzijde te staan
 • Een juist evenwicht laten zien in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de klankbordfunctie en het toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Affiniteit met het openbaar bestuur, met name de lagere overheden
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, overtuigend, een onafhankelijke opstelling, sterke communicatieve vaardigheden en een open en kritische houding

Wij bieden

 • Een interessante RvC-positie binnen een evenwichtige, hechte en betrokken RvC
 • Een mooie kans voor een ondernemende kandidaat met projectmatige expertise
 • Een toezichthoudende positie bij een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak en ambitieuze uitdagingen voor de toekomst
 • Een hechte organisatie met loyale, betrokken en gedreven medewerkers
 • Een honorering van bruto € 13.739,- (2024) op jaarbasis

Bedrijfsomschrijving

Cogas is al meer dan 55 jaar actief als regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente plus de Sallandse gemeente Hardenberg. Cogas draagt zorg voor de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en beheer van de netwerken voor elektriciteit, (hernieuwbare) gassen, (duurzame) warmte en telecommunicatie. Daarbij gaat het om ruim 141.000 aansluitingen op het gasnetwerk, circa 56.000 afnemers op het elektriciteitsnetwerk en ruim 1.500 afnemers op warmtenetten en warmte-koude netwerken. In dienstverlening voor derden verzorgt Cogas het beheer en het onderhoud voor zo’n 100.000 aansluitingen op glasvezel- en coaxnetten.

Cogas heeft veel kennis van elektriciteit en gas. Deze kennis wordt ingezet in de voorliggende energietransitie-opgave, waarbij de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van energie, zoals hernieuwbare gassen en warmte, worden benut. Cogas brengt partijen bij elkaar, ondersteunt nieuwe initiatieven en deelt haar kennis en data met relevante marktspelers. Zo is Cogas betrokken bij de Regionale Energie Strategieën (RES) voor Twente en West-Overijssel en werkt ze mee aan de ontwikkeling van warmtevisies door gemeenten.

De Cogas-groep bestaat uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V. en heeft diverse dochtermaatschappijen, zoals Coteq Netbeheer B.V., Cogas Duurzaam B.V,
Cogas Mediadiensten B.V., Cogas Facilitaire Diensten B.V., Cogas Infra B.V. en Cogas Innovatie & ontwikkeling B.V. Cogas heeft daarnaast een deelneming in Gas Service Team Beheer B.V.

Bij de Cogas-groep werken ongeveer 250 personen, Cogas heeft één bedrijfslocatie en is gevestigd in Almelo.

Geïnteresseerd?

De raad van commissarissen van Cogas kent een rooster van aftreden. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Een commissaris kan eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. In bijzondere gevallen kan daarna nog tweemaal herbenoeming voor periodes van twee jaar plaatsvinden. De maximale zittingsduur voor een commissaris is daarmee in beginsel acht jaar, in bijzondere gevallen tien tot twaalf jaar.

De vacature voor een nieuw RvC-lid is ontstaan wegens het vertrek van een huidig lid. De vacature is een commissaris op voordracht van de ondernemingsraad. Cogas onderschrijft de uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code. De geschikte kandidaat is van onbesproken gedrag en vervult geen functies of posities die onverenigbaar zijn met de belangen van Cogas.

Cogas streeft naar een evenwichtige man-vrouw verdeling van zetels in de RvC. Gezien de huidige samenstelling is het streven om een mannelijke kandidaat te selecteren. Het nieuw aan te trekken lid beschikt over voldoende tijd om de functie adequaat in te vullen, wat een zekere mate van flexibiliteit betekent.

Na benoeming van het nieuwe lid wordt in gezamenlijkheid bezien hoe de functie binnen de RvC wordt belegd en hoe de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie bemenst worden.

Neem voor meer informatie contact op met Joris Wassink (06 – 250 460 70) van Siebert & Wassink. Of stuur uw sollicitatie (CV en motivatie) naar: info@siebertwassink.nl. Graag onder vermelding van “Vacature RvC Cogas”. Of solliciteer direct via de sollicitatiebutton.

Locatie

Almelo

Publicatiedatum

12.06.2024

Contactpersoon

Joris Wassink

Zo komt ‘alles op z’n plek’

Direct na je sollicitatie krijg je van ons een bevestiging dat jouw reactie op de vacature correct is ontvangen. Uit de sollicitaties maken we binnenkort een zorgvuldige eerste selectie. Je ontvangt van ons bericht of we je direct uitnodigen voor een verdiepend interview of nu nog niet.

We willen netjes omgaan met het vertrouwen dat je ons geeft en zullen daarom alleen tijd en aandacht van je vragen, wanneer dat een serieuze kans op succes voor jou oplevert.

074 - 20 20 333

Voorsorteren op de toekomst