Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Twee leden Raad van Commissarissen

Gedreven professionals met maatschappelijke en regionale betrokkenheid

Functieprofiel

Onze opdrachtgever, Rabobank, is een maatschappelijke bank die een substantiële bijdrage wil leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richt Rabobank zich op het versterken van de klant en zijn omgeving. De missie van Rabobank is “Growing a better world together”.

Rabobank is volop in ontwikkeling en maakt een stevige transitie door om haar maatschappelijke en commerciële doelstellingen te realiseren. Door deze transitie heeft de functie van RvC-lid bij Rabobank een belangrijke verandering doorgemaakt. De rol van een RvC-lid is verschoven van de bancaire focus naar de coöperatieve focus. Dat vereist van RvC-leden een frisse kijk, een moderne visie, een regionaal netwerk en vooral maatschappelijke betrokkenheid. Als RvC-lid van Rabobank Centraal Twente speel je een belangrijke rol in het proactief in de markt concretiseren van de maatschappelijke thema’s van de bank. Daarnaast ben je ambassadeur, verbinder en inspirator. Als RvC-lid ben je in staat om leden uit de lokale werkomgeving en de samenleving met de Rabobank Centraal Twente te verbinden. Ook heeft de driekoppige RvC van Rabobank Centraal Twente de werkgeversrol en is (gedeeld) verantwoordelijk voor het benoemen en beoordelen van de directeur van Rabobank Centraal Twente en de directeuren in de kring. Daarnaast houdt de RvC toezicht op de lokale worteling en zaken aangaande de coöperatie, commerciële en maatschappelijke doelen en performance van de Rabobank Centraal Twente. Tenslotte vervult de RvC een adviesrol. Daarin adviseert de RvC over de mate waarin de directeur het lange termijnbelang van de klant en de maatschappelijke oriëntatie lokaal invulling geeft en de wijze waarop deze directeur dat op het niveau van de kring doet.

Verantwoordelijkheden

 • Verbinden van de leden uit het werkgebied en de samenleving met Rabobank Centraal Twente, de kring Twente-Achterhoek en het collectief van Rabobank
 • Ondersteunen van de directeur van Rabobank Centraal Twente bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied
 • Toezicht houden op de maatschappelijke en commerciële performance van de bank
 • Uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de directeur
 • Adviseren van en sparren met de directeur bij de uitoefening van zijn functie, met name op de maatschappelijke thema’s van de bank

Binnen de RvC wordt een taakverdeling gemaakt ten aanzien van de contacten en het voorzitterschap van een aantal raden en kringen:

 1. Voorzitten van RvC Rabobank Centraal Twente en sturing geven hieraan (deze taak ligt bij de voorzitter van de RvC)
 2. Voorzitten van de lokale ledenraad. Het is van groot belang om een goede relatie met de ledenraad te onderhouden en intensief samen te werken met de ledenraad. De RvC en de ledenraad dienen elkaar (kritisch) te versterken.
 3. Vertegenwoordigen in de kringraad (kring Twente-Achterhoek). Dit door invulling te geven aan de werkgeversrol op kringniveau door het adviseren over benoemingen van de directeuren in de kring, alsmede het monitoren van de commerciële en maatschappelijke performance van Rabobank Centraal Twente in de kring.
 4. Vertegenwoordigen in de Algemene Ledenraad (landelijk niveau). Dit gericht op o.a. het ophalen van input bij de ledenraad en informeren van de ledenraad over te nemen en genomen besluiten in de ALR en vertegenwoordigen van de belangen van klanten en leden in de ALR waarbij het belang van de totale Rabobankgroep wordt meegewogen.

Een functie van RvC-lid bij Rabobank De Centraal Twente is een ideale positie voor ondernemende kandidaten die midden in de (Twentse) samenleving staan en weten wat er speelt. Je bent maatschappelijk betrokken, makkelijk en goed benaderbaar en vindt het leuk om actief te netwerken. Ook ben je in staat om de belangen van Rabobank Centraal Twente goed te vertegenwoordigen binnen het grotere geheel van Rabobank. Je staat 100% achter de transitie die de bank doormaakt. RvC-lid zijn bij Rabobank is geen fulltime job, echter wel een rol waarbij je 24/7 ambassadeur van Rabobank bent.

Wij vragen

Als commissaris van de RvC van Rabobank Centraal Twente herken jij je in onderstaande kenmerken:

 • Je onderschrijft het gedachtengoed van de coöperatieve organisatie en voelt je prettig in een coöperatieve (soms complexe) omgeving
 • Je draagt bij in het bewaken van de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden
 • Je hebt sterke affiniteit of ervaring met de 5 maatschappelijke thema’s van de bank; financieel gezond leven, duurzaam wonen, de energietransitie, duurzaam ondernemen en Banking4Food
 • Je vindt het niet meer dan normaal om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen
 • Je hebt een groot en waardevol netwerk in regio Hengelo / Hof van Twente / Borne
 • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen, bent analytisch sterk en weet wat het is om de werkgeversrol in te vullen
 • Je hebt een levendige binding met en bent actief betrokken bij de lokale gemeenschap en daarmee heb je zicht op de ontwikkelingen in het werkgebied van Rabobank Centraal Twente
 • Je verdiept je en hebt zicht op de samenhang van de uitgezette koers van Rabobank Centraal Twente en bent betrokken bij het beleid van Rabobank als geheel
 • Je hebt een positief kritische en proactieve grondhouding en bent in staat zijn om evenwichtig belangen af te wegen

Naast deze bovenstaande punten geldt voor elke commissaris dat deze minimaal 18 jaar of ouder moet zijn, klant en lid is van Rabobank Centraal Twente en een HBO/WO denk- en werkniveau heeft. De commissaris mag niet in dienst zijn van Rabobank Groep of onverenigbare functies uitoefenen. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de commissarissen noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn. Van een commissaris wordt verwacht dat deze structureel investeert in zijn/haar eigen professionalisering en persoonlijke ontwikkeling. Als lid van de raad zijn de competenties klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en samenwerken van belang.

Wij bieden

De leden van de RvC Rabobank Centraal Twente worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De maximale zittingsduur is (3x3) negen jaar. Een commissaris moet bereid en in staat zijn om voldoende tijd voor de functie uit te trekken. Gemiddeld zo’n 12-16 uur per maand aan alle commissarisactiviteiten zoals vergaderingen, voorbereidingen en deelname aan diverse andere bijeenkomsten. De basisvergoeding voor een commissaris is € 12.240,- per jaar. Voor de aanvullende rollen is dit € 4.000,- per rol per jaar.

Bedrijfsomschrijving

Rabobank is een coöperatieve bank met als missie “Growing a better world together”. Als coöperatie heeft de bank leden. Deze leden zijn betrokken klanten. De leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank onder meer over hoe Rabobank van betekenis kan zijn voor de leefomgeving. Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s: financieel gezond leven, duurzaam wonen, de energietransitie, duurzaam ondernemen en Banking4Food.

Rabobank beschikt over een omvangrijk internationaal bankbedrijf. Het internationale bankbedrijf richt zich op internationale zakelijke en rurale activiteiten en kent een bijzondere focus op de Food & Agri-sector. Binnen Nederland zijn er op dit moment zo’n 85 lokale Rabobanken geworteld in een eigen werkgebied via een eigen directeur, eigen ledenraad en eigen raad van commissarissen (RvC). De leden van de RvC worden benoemd door de ledenraad. De RvC is onder andere gedeeld werkgever voor de directeur van het lokale gebied. De ledenraad en de RvC hebben een grote mate van zelfstandigheid om gezamenlijk lokaal invulling te geven aan de maatschappelijke thema’s, met als doel om de lokale omgeving te verbeteren. Deze lokale werkgebieden zijn ingedeeld in 14 regionale kringen. Rabobank Centraal Twente maakt deel uit van kring Twente-Achterhoek samen met de lokale banken, Noord en West Twente, Noord en Oost Achterhoek, Graafschap, Rijssen-Enter en Zuid en Oost Twente.

Voor informatie over Rabobank kijk op: www.rabobank.nl

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink is door Rabobank Centraal Twente gevraagd te ondersteunen bij de werving- en selectieprocedure voor twee nieuwe leden voor de RvC.

In diversiteit en inclusie schuilt kracht. Daar gelooft Rabobank sterk in. Rabobank streeft ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Rabobank wil een afspiegeling van de samenleving zijn. Rabobank wil alle talenten een kans geven en niemand uitzonderen op basis van geslacht, culturele achtergrond, beperking, leeftijd of andere persoonskenmerken. Ook voor de vacature niet!

Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 4 februari 2022. De eerste gesprekken worden gevoerd door Joris Wassink van Siebert & Wassink op 10 en 11 februari 2022. De vervolggesprekken worden gevoerd door RvC-leden en de directie van Rabobank Centraal Twente en vinden in week 8 plaats. De gesprekken met de wervingscommissie van de ledenraad van Rabobank Centraal Twente vinden plaats in week 9 en in week 10.

Een screening door Rabobank Nederland maakt onderdeel uit van de procedure. Wij streven ernaar om de procedure voor 1 april 2022 af te ronden.

Neem voor meer informatie contact op met Joris Wassink van Siebert & Wassink. Of solliciteer via de sollicitatiebutton.

m: 06 – 25 04 60 70
e: wassink@siebertwassink.nl
w: www.siebertwassink.nl

Locatie

Hengelo

Publicatiedatum

12.01.2022

Contactpersoon

Joris Wassink

Zo komt ‘alles op z’n plek’

Direct na je sollicitatie krijg je van ons een bevestiging dat jouw reactie op de vacature correct is ontvangen. Uit de sollicitaties maken we binnenkort een zorgvuldige eerste selectie. Je ontvangt van ons bericht of we je direct uitnodigen voor een verdiepend interview of nu nog niet.

We willen netjes omgaan met het vertrouwen dat je ons geeft en zullen daarom alleen tijd en aandacht van je vragen, wanneer dat een serieuze kans op succes voor jou oplevert.

Voorsorteren op de toekomst